website templates

Školské právo

Řešíte spory se zákonnými zástupci žáků? Potřebujete poradit ohledně správního řízení?  Víte jak správně uzavřít pracovní poměr s pedagogickým pracovníkem? 

Jedině rychlá právní pomoc je opravdu efektivní!

Mobirise

V čem Vám poradíme?

PRACOVNÍ PRÁVO - vznik, změna, zánik pracovního poměru pedagogických pracovníků; specifika pracovního poměru na dobu určitou;přezkoumávání kvalifikace pedagogických pracovníků
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - poradenství ohledně nařízení GDPR, ochrana osobnostních práv podle občanského zákoníku
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ - přijímací řízení, přestup žáka, ukončování vzdělávání
PORADENSTVÍ VE VĚCECH SPORŮ SE ZŘIZOVATELEM - kontrola hospodaření školy, obrana před zásahy zřizovatele do vedení školy
PORADENSTVÍ VE VĚCECH SPORŮ SE ZÁKONÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ - obrana před stížnostmi zákonných zástupci, spory ohledně předávání dětí rozvedených rodičů
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU - odpovědnost za škodu na odložených věcech, zranění žáka
VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
...A MNOHO DALŠÍCH OBLASTÍ - např. inkluze, veřejné zakázky, registr smluv, čerpání z FKSP, specifika soukromých škol a další...


Písemná rada
1.500 Kč

Jednorázově


Rychlá písemná odpověď na Váš dotaz.

Dlouhodobá spolupráce
2.000 Kč

Měsíčně


Dvě hodiny právních služeb měsíčně za zvýhodněnou cenu.


Bez limitu
4.000 Kč

Měsíčně


Poskytování právních služeb bez omezení počtu hodin.

Mobirise

Proč využít naše služby?

Rychlost a kvalita - Právní služby jsou poskytovány přímo advokátem. Nedochází ke zdržení věci u různých zprostředkovatelů. Za kvalitou našich služeb si stojíme. Na rozdíl od ostatních poradců je advokát povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Transparentní ceny -  Na ceně právních služeb se předem domluvíme, aby byl smluvní vztah zajímavý pro obě strany. Veškeré úkony činíme po odsouhlasení klientem, takže má klient po celou dobu přehled o ceně poskytovaných služeb.

Možnost kdykoliv ukončit poskytování služeb - Smlouvu můžete kdykoliv bez sankce vypovědět. Pro poskytování právních služeb je velmi důležitá vzájemná důvěra. V případě, že by došlo k jejímu narušení, postrádá takový smluvní vztah smysl. Toto ostatně vyplývá i z ust. § 20 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: "Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu."

Kontakty:

Mgr. Pavel Vank, advokátní kancelář
IČO: 077 62 151, ČAK: 18651
Moravské nám. 690/15  
Budova "Muzejka"
602 00 Brno 

Web: www.ak-vank.cz
Email: vank@advokati-brno.cz
Mobil: +420 720 970 900