free bootstrap templates

Blog

Mobirise

Zaměstnávání pedagogického pracovníka na dobu určitou

Ustanovení § 23a zákona o pedagogických pracovnících nabylo účinnosti již 12.1.2016, přesto však stále vyvolává určité nejasnosti.

Mobirise

Hodnocení žáka na vysvědčení

Jaké možnosti má žák, který se dozví, že bude mít na konci školního roku "pětku" na vysvědčení?

Mobirise

Jak se bránit proti „výsledku šetření stížnosti" ČŠI ?

V případě, že pracovník České školní inspekce posoudí stížnost rodiče nesprávně, je v praxi velmi obtížné dosáhnout změny stanoviska.